swiss grade pt.watchesbuy.to. your brilliant blend of delightful quality and delightful appearances could be the characteristic of who sells the best pt.wellreplicas.to. datewatches old-time appeal with a touch of modern sophistication. pt.upscalerolex.to really one of the hottest copies. cheap pl.watchesbuy.to includes indispensable factors of advanced watchmaking in future: individuation, security, full service, elegant craft and perfect technology. luxury https://pl.wellreplicas.to/ effortless to perform and uncomplicated to go through. courage is a psychic symbolism about https://pl.upscalerolex.to/ usa. the features of sophisicated watchmaking in future: character,reliability, full-service, fantastic craftsmanship and technology are been implemented in who makes the best gr.watchesbuy.to. hu.watchesbuy.to online store for men and women. able to find abundant delicate ro.watchesbuy.to online for both men and women.

Przejście na wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015

W dniu 16.02.2018 r. w firmie KONKO S.A. odbył się II audit nadzoru podczas, którego nastąpiło przejście na wymagania nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:2015. Jednostką certyfikującą była firma TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W sporządzonym raporcie oceniono, iż stosowany w firmie KONKO S.A. system zarządzania jakością został skutecznie przystosowany do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. Podczas auditu nie stwierdzono niezgodności. Wskazane zostały natomiast dobre praktyki obejmujące m.in. komunikację z Klientem, współpracę z pracownikami, ciągłe doskonalenie systemu, systemowe zarządzanie infrastrukturą a także działania dla określonych ryzyk i możliwości. Auditorzy TÜV NORD Polska Sp. z o.o. wnioskowali o utrzymanie certyfikatu oraz o przyznanie certyfikatu na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.