swiss grade pt.watchesbuy.to. your brilliant blend of delightful quality and delightful appearances could be the characteristic of who sells the best pt.wellreplicas.to. datewatches old-time appeal with a touch of modern sophistication. pt.upscalerolex.to really one of the hottest copies. cheap pl.watchesbuy.to includes indispensable factors of advanced watchmaking in future: individuation, security, full service, elegant craft and perfect technology. luxury https://pl.wellreplicas.to/ effortless to perform and uncomplicated to go through. courage is a psychic symbolism about https://pl.upscalerolex.to/ usa. the features of sophisicated watchmaking in future: character,reliability, full-service, fantastic craftsmanship and technology are been implemented in who makes the best gr.watchesbuy.to. hu.watchesbuy.to online store for men and women. able to find abundant delicate ro.watchesbuy.to online for both men and women.

Instalacja filtrowentylacyjna hali spawalniczej

W celu poprawienia jakości powietrza oraz komfortu pracy pracowników w hali spawalniczej w listopadzie 2017 roku została zmodernizowana istniejąca już filtrowentylacja.
Nowa instalacja o łącznej wydajności 75 000 m3/h została zintegrowana z istniejącym układem wentylacyjnym. Jako główny element odpylający
zastosowano jednostkę wentylacyjną marki Donaldson model DFO-4-64, na której potrzeby pracuje wentylator promieniowy o wydajności 80 000 m3/h.