Przejście na wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015

W dniu 16.02.2018 r. w firmie KONKO S.A. odbył się II audit nadzoru podczas, którego nastąpiło przejście na wymagania nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:2015. Jednostką certyfikującą była firma TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W sporządzonym raporcie oceniono, iż stosowany w firmie KONKO S.A. system zarządzania jakością został skutecznie przystosowany do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. Podczas auditu nie stwierdzono niezgodności. Wskazane zostały natomiast dobre praktyki obejmujące m.in. komunikację z Klientem, współpracę z pracownikami, ciągłe doskonalenie systemu, systemowe zarządzanie infrastrukturą a także działania dla określonych ryzyk i możliwości. Auditorzy TÜV NORD Polska Sp. z o.o. wnioskowali o utrzymanie certyfikatu oraz o przyznanie certyfikatu na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.