Instalacja filtrowentylacyjna hali spawalniczej

W celu poprawienia jakości powietrza oraz komfortu pracy pracowników w hali spawalniczej w listopadzie 2017 roku została zmodernizowana istniejąca już filtrowentylacja.
Nowa instalacja o łącznej wydajności 75 000 m3/h została zintegrowana z istniejącym układem wentylacyjnym. Jako główny element odpylający
zastosowano jednostkę wentylacyjną marki Donaldson model DFO-4-64, na której potrzeby pracuje wentylator promieniowy o wydajności 80 000 m3/h.