Zarząd Spółki KONKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych...